top of page

Cayma Hakkı

Ofis Voyvoda sitesi üzerinden yapılan işlemler, tüketici işlemi olduğu ölçüde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na ve buna bağlı mevzuata tabiidir. Sanal Ofis Kiralama işlemleri, işlem içeriği ile bağlantılı olarak Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve sair alakadar mevzuat ile hükümlendirilir.

 

Ofis Voyvoda elektronik ticaret sitesinden işlem yapan müşterilerimiz, herhangi bir nedenle, 14 gün içinde aşağıda belirtilen yöntemlerle kullanabilecekleri cayma hakkına sahiptirler.
 

Tüketiciler ve/veya kiracılar, sözleşme kurulmasını müteakip kendisine iletilen formu doldurarak; Ofis Voyvoda’nın adresine formu fiziken teslim ederek ya da Bankalar Caddesi Nazlı Han No:26 Kat:5 No:5, Karaköy, Beyoğlu, İstanbul adresine posta ile ya da info@ofisvoyvoda.com adresine e-mail ile iptal formu göndererek başvurabilir.

 

Ofis Voyvoda’nın internet sitesi üyeliği hesabı ile Ofis Voyvoda’ya ait elektronik ticaret sitesinde rezervasyon işlemine başlayan müşteriler, internet sitesinde kendi hesabından erişebileceği iptal butonunu kullanarak Ofis Voyvoda’ya başvurabilir.

 

Tüketici, Ofis Voyvoda’nın elektronik ticaret sitesinde mesafeli sözleşme kurarken herhangi bir üyelik olmadan ziyaretçi olarak işlem yapmış ise 05323682339 no’lu hattına ulaşarak cayma bildirimini iletir ve bununla birlikte cayma hakkını kullanır.

 

Müşterinin yukarıda belirtildiği şekilde cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren on gün içinde kendisine teslim edilmiş bir ürün ve/veya menkul eşyayı, Ofis Voyvoda’nın adresine teslim etmesi zorunludur. Bu süre iade iptal bildiriminin Ofis Voyvoda’ya teslim edilmesinden veya kendisine iptal maili gönderilmesinden itibaren işlemeye başlar.

 

Ofis Voyvoda, cayma hakkına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde müşteriye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder. Cayma hakkının kullanılamayacağı hallere ilişkin düzenlemeler saklıdır.
 

Tüketicinin bir siparişte birden fazla ürün/hizmet satın aldığı ve bu ürün ve/veya hizmetlerden biri veya birkaçı için cayma hakkını kullandığı lakin biri veya birkaçı için cayma hakkını kullanmadığı kısmi iptal durumlarında Müşteriye sadece cayma hakkına konu olan ürün ve hizmetlere yönelik masrafları iade edilir.

 

Ofis Voyvoda’nın düzenli bir uygulaması veya dönemlik bir kampanyası çerçevesinde belli sayıda veya belli bedel üzeri sipariş ve/veya sözleşme tesislerinde, kampanya gereği zaten belirli sabit masrafları alıcıya yansıtmadığı bir sipariş ve/veya sözleşme tesislerinde, eğer müşteri siparişte yer alan bazı ürün ve/veya hizmetler için kısmi cayma hakkını kullanır ve ilgili sipariş ve sözleşme tesisinin alıcının cayma hakkına konu edilen ürün ve hizmetler bakımından uygulama veya kampanya dışına çıkması söz konusu olursa; müşteriden cayma hakkına konu olmayan ürün ve hizmetlere ilişkin sabit masraf bedelleri cayma hakkı nedeniyle iade edilecek bedelden düşülür.

 

Birbirine müteselsil bağlı biçimde hizmet ve/veya ürün alımı içeren belirli kampanyalardan yararlanılarak yapılan sipariş ve/veya sözleşme tesislerinde müşteri cayma hakkını kullanmak istediği takdirde; eğer kampanyanın varlık sebebine ters olacak şekilde bir kısmi iptal sözkonusu ise burada kısmi cayma hakkı var olmayacak ve cayma hakkı bütün ürün ve hizmetlerin tamamına sirayet ederek müşteri tarafından alınmış her türlü eşyanın Ofis Voyvoda’ya iade edilmesi zorunlu olacaktır. Kampanyalı ürünlerden en az birinin iade edilmemesi durumunda iade edilmeyen ürün veya hizmetlerin satış fiyatı toplam alışveriş tutarından mahsup edilir.

 

Müşteri aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

 

- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 

- Müşterinin spesifik istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan kişiye özgüllenmiş hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence , eğitim veya dinlenme amacıyla yapılan, boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, müşterinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


Tüketiciye ayıplı ürün teslim edilmiş olması haline ilişkin Kanun hükümleri saklıdır.

bottom of page